Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, Powiat Wodzisławski podjął działania na rzecz poprawy dostępności swoich usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach tych działań, oficjalna strona Powiatu została wzbogacona o materiały wideo w Polskim Języku Migowym, które szczegółowo omawiają różnorodne aspekty działalności powiatowych organów. To istotny krok naprzód w kwestii zapewnienia kompleksowej obsługi osobom z niepełnosprawnościami oraz tym, którzy chwilowo borykają się z trudnościami w komunikacji.

Starostwo Powiatowe Wodzisławskie szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez szereg materiałów dostępnych dla osób z ograniczeniami słuchu czy mowy. Dostępne treści obejmują między innymi informacje o pracy zarządu, rady powiatu, starosty, wicestarosty, a także poszczególnych członków zarządu. Ponadto, szczegółowo przedstawione są zadania i funkcje poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych.

W trosce o dostępność swoich usług, Powiat Wodzisławski udostępnia informacje dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami w starostwie, a także informacje o dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obejmuje to dane na temat działalności poszczególnych wydziałów, takich jak Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rady i Zarządu, a także wydziałów skupiających się na oświacie, ochronie środowiska, promocji, kulturze, sporcie, zdrowiu i polityce społecznej.

Informacje dotyczą również pracy powiatowych placówek oświatowych, urzędu pracy, zarządu dróg, zakładu zarządzania nieruchomościami, centrum pomocy rodzinie, a także innych jednostek i placówek mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Działania te są dowodem na to, że Powiat Wodzisławski stawia na otwartość, nowoczesność i dostępność, niezależnie od indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.

Źródło: https://www.powiatwodzislawski.pl/

Archiwum: styczeń 2024