Z dniem 12 stycznia 2024 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza istotne zmiany w systemie monitorowania przewozu niektórych rodzajów odpadów. Rozporządzenie to rozszerza listę odpadów objętych Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT), obejmując nowe grupy produktów, takie jak farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje.

W myśl nowych przepisów, podmioty odpowiedzialne za wysyłanie tych towarów zobowiązane są do dokonania zgłoszenia ich przewozu do rejestru SENT. Aby to zrobić, konieczna jest rejestracja na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym (rozszerzonym). Nowe regulacje są częścią rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 roku, które modyfikuje wcześniejsze przepisy dotyczące monitorowania przewozu towarów.

Zgodnie z nowymi zasadami, system monitorowania SENT będzie dotyczył przewozu 11 rodzajów odpadów. Warunkiem objęcia systemem jest przewóz ładunku o masie brutto równiej lub przekraczającej 1000 kg lub gdy jego objętość równa się lub przekracza 1000 litrów. Szczegółowy wykaz towarów objętych SENT znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku, w którym odpady te są oznaczone konkretnymi kodami.

Podmioty wysyłające, które muszą zgłaszać przewóz tych towarów do rejestru SENT, powinny dokonać rejestracji konta na Platformie PUESC na odpowiednim poziomie zaawansowania. Warto zaznaczyć, że dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 kwietnia 2022 roku, odnoszące się do innych rodzajów odpadów objętych systemem monitorowania, pozostają bez zmian.

Podstawą prawną wprowadzenia nowych regulacji są odpowiednie akty prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 kwietnia 2022 roku oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 roku. Dodatkowo, przepisy te opierają się na Ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z 9 marca 2017 roku.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024