W ramach działań na rzecz środowiska naturalnego i poprawy warunków życia mieszkańców, w Wodzisławiu Śląskim powstał dedykowany Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Ten ważny ośrodek mieści się w przyjaznej przestrzeni Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Styczyńskiego 2. Dla osób zainteresowanych, punkt jest otwarty w poniedziałki i wtorki między 07:30 a 15:00, oraz w czwartki, kiedy to można go odwiedzić między 07:30 a 17:00. W razie konieczności kontaktu telefonicznego, dostępny jest numer – 725 998 583.

Zakres usług oferowanych przez punkt „Czyste Powietrze” jest wszechstronny. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących zasad Programu oraz korzyści finansowych, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w inicjatywie. Specjaliści z punktu służą wsparciem w procesie sporządzania wniosków o dotację oraz przekazują je do właściwych instytucji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dodatkowo, personel punktu udziela niezbędnej pomocy i informacji Beneficjentom w zakresie rozliczenia wykonanych przedsięwzięć oraz w procesie wypełniania wniosków o płatność.

Do tej pory, liczba złożonych wniosków o dofinansowanie osiągnęła poziom 2010, a liczba zrealizowanych przedsięwzięć to 1373. To świadczy o znacznym zainteresowaniu programem oraz jego skuteczności. Kwota wypłaconych dotacji wyniosła imponujące 13 150 745,26 zł.

Program „Czyste Powietrze” jest kompleksowym przedsięwzięciem, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Realizowany jest poprzez wymianę starych źródeł ciepła, poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz poprzez instalację nowoczesnych systemów ogrzewania, wentylacji i fotowoltaiki. To szansa na znaczącą poprawę warunków życia oraz przyczynienie się do ochrony środowiska.

Program adresowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy mogą liczyć na dofinansowanie do 66 000 zł dla podstawowego poziomu, 99 000 zł dla podwyższonego poziomu oraz do 135 000 zł dla poziomu najwyższego. Aby uzyskać wsparcie finansowe, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych oraz przedłożenie niezbędnych dokumentów, w tym zaświadczenia o dochodach wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach Programu przewidziano również możliwość prefinansowania w ramach którego Beneficjent może otrzymać zaliczkę na realizację przedsięwzięcia. Jest to wsparcie, które może znacząco przyspieszyć proces termomodernizacji oraz innych działań proekologicznych.

Na koniec, warto wspomnieć, że program oferuje również dodatkową dotację w wysokości 1200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego. Jest to kluczowe działanie, pozwalające na optymalne zaplanowanie prac termomodernizacyjnych. Dla wszystkich zainteresowanych, dostępne są także przydatne narzędzia takie jak kalkulator dotacji oraz kalkulator grubości izolacji, a szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie Programu oraz strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dodatkowo, dla ułatwienia procesu składania wniosków, dostępne są do pobrania niezbędne dokumenty takie jak oświadczenia współmałżonka, współwłaściciela, pełnomocnictwa oraz zgoda na doręczenia elektroniczne.

Źródło: https://wodzislaw-slaski.pl/

Archiwum: styczeń 2024