Wodzisław Śląski koncentruje swoje urzędowe zasoby w trzech kluczowych lokalizacjach. Biuro Obsługi Klienta, serce komunikacji między mieszkańcami a administracją, znajduje się w budynku oznaczonym numerem 4b. To tutaj mieszkańcy mogą składać pisma, zdobywać niezbędne informacje oraz dowiadywać się o lokalizacje konkretnych Wydziałów, Referatów czy Biur.

Budynek 4 to siedziba kierownictwa Urzędu, w tym Prezydenta Miasta oraz jego zastępców, a także Skarbnika i Sekretarza. Znajduje się tu również Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, który aktywnie pracuje nad kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta oraz organizacją wydarzeń kulturalnych. Biuro Organizacyjne odpowiada za sprawne funkcjonowanie Urzędu, obsługę kancelaryjną oraz doskonalenie organizacji i zarządzania. Biuro Rady Miejskiej wspiera organizacyjnie i merytorycznie działalność Rady Miejskiej i jej komisji.

Specjalistyczne wydziały jak Wydział Finansów, Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych czy Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego mieszczą się również w budynkach 4 i 4b. Oferują one szeroki zakres usług – od zarządzania funduszami miejskimi, przez zdobywanie środków z Unii Europejskiej, aż po sprawy meldunkowe i rejestrację stanu cywilnego.

Oświatę w mieście wspiera Wydział Edukacji, zarządzający przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej. Wydział Ochrony Środowiska dba o przestrzeganie przepisów dotyczących środowiska naturalnego, a Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych zapewnia wsparcie IT dla potrzeb Urzędu.

Wydział Podatków, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Referat Dróg i Transportu to tylko niektóre z licznych komórek organizacyjnych, które dbają o sprawne zarządzanie i rozwój miasta. Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej, Biuro Spraw Społecznych, Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Biuro Radców Prawnych zapewniają wsparcie w swoich specjalistycznych dziedzinach.

Na szczególną uwagę zasługuje Wydział Architektury oraz Wydział Inwestycji Miejskich zlokalizowane w budynku 4a, które odpowiadają za planowanie przestrzenne, ochronę zabytków, a także realizację projektów inwestycyjnych.

Straż Miejska, z siedzibą na ulicy Rzecznej, pełni ważną rolę w utrzymaniu porządku publicznego i ochronie infrastruktury miejskiej. W tym samym budynku działa również Biuro Zarządzania Kryzysowego, zajmujące się szeroko pojętymi zagadnieniami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Centrum Aktywności Społecznej, położone na ulicy Styczyńskiego, oferuje przestrzeń dla organizacji pozarządowych oraz Punkt Informacji Turystycznej. To miejsce, gdzie mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym miasta, realizując różnorodne inicjatywy.

Źródło: https://wodzislaw-slaski.pl/

Archiwum: styczeń 2024