Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim uruchamia program dofinansowania kształcenia ustawicznego, finansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach od 12 do 14 lutego 2024 roku. Oferowane wsparcie finansowe jest dostępne dla różnych rodzajów przedsiębiorstw, z maksymalnymi kwotami dofinansowania dostosowanymi do wielkości firmy: mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o do 25 tys. zł, małe przedsiębiorstwa o do 50 tys. zł, a średnie i duże przedsiębiorstwa o do 65 tys. zł.

Możliwość składania wniosków jest dostępna zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć do kancelarii urzędu przy ulicy Michalskiego 12, w godzinach od 7:00 do 15:00. W przypadku elektronicznym, wnioski można przesłać przez ePUAP lub serwis praca.gov.pl, wymagany jest elektroniczny podpis, np. profil zaufany.

W ramach naboru, każdy pracodawca może złożyć jeden wniosek, który będzie oceniany pod kątem kompletności i zgodności z wymaganiami. Nieprzyjęte będą wnioski niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie. Ważnym warunkiem jest, że finansowane działania muszą zostać zrealizowane w roku 2024, a kształcenie rozpoczęte najpóźniej do 5 października 2024 roku.

Ministerstwo ustaliło priorytety wydatkowania środków na rok 2024, wśród których znajdują się wsparcie dla kształcenia ustawicznego w obszarach nowych technologii, zawodów deficytowych, umiejętności cyfrowych, branży motoryzacyjnej, oraz dla osób po 45 roku życia i powracających na rynek pracy. Dodatkowo, wsparcie jest skierowane do przedsiębiorstw zatrudniających cudzoziemców oraz na zarządzanie finansami firmy.

Przy ocenie wniosków uwzględniane będą kryteria obligatoryjne, takie jak zgodność z priorytetami i porównanie kosztów usługi kształcenia z cenami rynkowymi. Kryteria dodatkowe obejmują zgodność nabywanych kompetencji z potrzebami rynku pracy, plany zatrudnienia uczestników kształcenia, a także jakość oferowanych usług edukacyjnych.

Decyzja o przyznaniu środków będzie zależała od wyników oceny wniosku, a w przypadku równorzędnych aplikacji, preferowane będą firmy, które wcześniej nie korzystały z wsparcia KFS. Urząd zwraca uwagę na unikanie schematycznych wniosków i błędów, które mogą wpłynąć na niższą ocenę.

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego, Agnieszka Bujok i Katarzyna Szymik, są dostępni dla wnioskodawców w potrzebie uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia w procesie aplikacyjnym.

Źródło: https://wodzislawslaski.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024